Een jpg vectoriseren

Dit is een klein jpg afbeelding, die gevectoriseert dient te worden in 2 kleuren